top of page

Over ons

Turn Around Bierbeek streeft ernaar om iedereen van zijn/haar eigen mogelijkheden aan sportbeoefening te laten deelnemen. Vanuit een brede basis kleuterturnen en basisturnen voor zowel jongens als meisjes wordt verder gebouwd naar de vervolmaking. Voor sommige gymnasten ligt een weg open om afhankelijk van eigen talent en een meer doorgedreven training door te groeien tot een competitiegymnast. Dit kan zowel op A,B als I-niveau in de discipline trampoline. Om te mogen deelnemen aan de nationale wedstrijden, georganiseerd door de GymnastiekFederatie, dient de club juryleden af te vaardigen. De club heeft dan ook enkele juryleden die wedstrijden jureren op de verschillende niveaus.

 

Q4Gym of Qualtity in de Gymnastiek is een meetinstrument dat ontwikkeld werd door de Vrije Universiteit Brussel (Departement Sportbeleid en sportmanagement) en de Gymnastiekfederatie Vlaanderen.  Q4Gym kan vandaag beschouwd worden als het langstlopende kwaliteitsproject in de Vlaamse sportwereld waarmee de gymclubs op een structurele manier worden doorgelicht.  Q4Gym vormt dan ook de ruggengraat van het kwaliteitsbeleid dat door de GymnastiekFederatie gevoerd wordt.
Tijdens een Q4Gym audit worden zowel de aspecten van de algemene clubwerking als de werking van de aangeboden disciplines gecontroleerd. Clubs die aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, behalen het Q4Gym-kwaliteitslabel. Wanneer een club naast het label voor verenigingsmanagement ook de kwaliteitsnorm voor alle aangeboden disciplines behaalt, verkrijgt hij het Q4Gym+ label, de ultieme uitdaging van elke club.
Turn Around Bierbeek behaalde het Q4Gym kwaliteitslabel en is daarmee op dit ogenblik de enige Bierbeekse en één van de weinige turnclubs in Vlaams-Brabant die het Q4Gym+ kwaliteitslabel draagt.

bottom of page