top of page

Frequently Asked Questions

 • Wanneer kan je inschrijven?
  Bestaande leden kunnen inschrijven vanaf juni. Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 15 juli. Meer info over de inschrijvingen vind je hier.
 • Wanneer kan je starten met de turnlessen?
  Je kan starten in september, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, na de krokusvakantie en na de paasvakantie.
 • Kan ik proeflessen volgen?
  Ja, ieder lid kan twee gratis proeflessen. Vanaf de 3e les vragen we in te schrijven. Indien de groep volzet is, worden er geen proeflessen aangeboden. Meer info over de proeflessen vind je hier.
 • COVID-19 maatregelen
  De trainingen worden georganiseerd volgens de richtlijnen opgesteld door de overheid. De leden zullen dus in veilige omstandigheden kunnen trainen.
 • Zijn er kledijvereisten?
  De kinderen turnen in een turnpak of T-shirt en short. Turnpantoffels zijn niet verplicht. Op de trampoline wordt er met kousen geturnd. De competitiegroepen hebben aangepaste kledijvoorschriften. Tijdens activiteiten van Turn Around Bierbeek is het dragen van de rode Turn Around T-shirt verplicht. Nieuwe leden krijgen een gratis T-shirt na inschrijving. Nadien kan er een nieuwe T-shirt aangekocht worden aan 5 euro per T-shirt. Indien u een T-shirt wenst, gelieve een e-mail te sturen naar info@turnaroundbierbeek.be.
 • Wat te doen bij een ongeval?
  Ondanks onze inspanningen op preventief vlak blijven sportongevallen mogelijk. Al onze leden zijn, via de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (GymFed), verzekerd bij Ethias. Voor een goede gang van zake moeten bij een ongeval onderstaande regels strikt gevolgd worden: Breng onmiddellijk de train(st)er op de hoogte. Hij/zij zal de eerste zorgen toedienen, de ouders verwittigen en zo nodig de dienst 112 bellen. Ze geven u ook een aangifteformulier dat u deels zelf moet invullen en deels moet laten invullen door de behandelende arts. Het aangifteformulier kan u ook hier downloaden. Bezorg dit ingevulde formulier aan het bestuur De secretaris vult het aangifte formulier verder aan en maakt het over aan de Gymfed. U ontvangt via e-mail een kopie van het aanvraag. U ontvangt na enige tijd een bevestiging en een dossiernummer van de GymFed. Uw dossier blijft 15 maanden geopend. Vraag tijdens deze periode steeds een afrekeningsattest bij uw ziekenfonds en maak dit over aan de GymFed (vermeld steeds uw dossiernummer op alle documenten). Indien na 15 maanden het letsel nog niet volledig hersteld is, dient een verlenging aangevraagd te worden. Neem hiervoor contact op met de secretaris. Pas wanneer deze verlenging is goedgekeurd worden kosten verder terugbetaald. Wanneer een verlenging niet tijdig wordt aangevraagd, verlies je alle rechten. Heb je nog vragen of hulp nodig bij het invullen van het aangifteformulier? Mail naar info(at)turnaroundbierbeek.be
bottom of page