Trampoline - Airtrack

Opgelet! De indeling Mini's, Kids en Jongeren is verschillend voor basisturnen, airtrack en trampoline

  • MINI'S MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C

Naast onze groep mini's basisturnen, is er ook de groep die toespitst op alle soorten trampolinespringen. Het kerngedeelte omvat een combinatie van oefeningen op algemene turnvaardigheden op de airtrack en oefeningen op de trampolines.  Op de donderdagtraining wordt er voornamelijk op dubbelmini/minitrampoline gewerkt.  Op de zaterdagtraining oefenen de gymnasten op trampoline en dubbelmini/minitrampoline.  Dit steeds in combinatie met de airtrack.  

UURROOSTER:

Donderdag 17h00 - 18h30 en/of Zaterdag 9h30 - 11h00

LIDGELD:

MINI'S MIX dubbelmini/minitrampoline + airtrack C DO: 190 euro - VOLZET

MINI'S MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C ZA: 190 euro - VOLZET

MINI'S MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C DOZA: 265 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

MINI'S MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack 
6 -7 jaar (°jaar 2014 - 2015)

  • MINI'S TALENTEN MIX trampoline + dubbelminitrampoline AB competitie op aanvraag of na selectie

Vanuit de groep kleuters, mini's basisturnen en mini's mix C, is er de mogelijkheid om door te stromen naar de trampoline mini’s talenten A. Voor sommige kinderen mag de opbouw van nieuwe bewegingsvaardigheden vlotter en sneller verlopen. Sommige kinderen zijn op psychomotorisch vlak nu eenmaal sneller weg met nieuwe en moeilijkere oefeningen.  Deze gymnasten trainen 2x per week en nemen, van zodra ze er klaar voor zijn, deel aan wedstrijden van de BOT (Belgium Open Trampoline).

UURROOSTER:

WO + VR (uren afhankelijk van planning competitiegroepen) - Info wordt bezorgd door hoofdtrainster, Petra Tumkiewicz

LIDGELD:

285 euro

 

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82

KIDS MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack 
8 -9 jaar (°jaar 2012 - 2013)

  • KIDS MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C

Indien de gymnasten uit de basisgroepen meer willen turnen en meer specifieke oefeningen willen leren op de trampolines en airtrack is er de mogelijkheid om te komen trampolinespringen op donderdag en/of zaterdag. In de groep kids mix C wordt er verder gewerkt op de basisvaardigheden op de trampo's en airtrack. Eenvoudige motorische basisbewegingen liggen aan de basis van meer complexe en variabele bewegingen. Rekening houdend met ieders mogelijkheden worden er nieuwe bewegingen en technieken aangeboden, onder deskundige begeleiding van de trainers. Op de donderdagtraining wordt er voornamelijk op dubbelmini/minitrampoline gewerkt.  Op de zaterdagtraining oefenen de gymnasten op trampoline en dubbelmini/minitrampoline.  Dit steeds in combinatie met de airtrack.  

UURROOSTER:

Donderdag 17h00 - 18h30 en/of Zaterdag 9h30 - 11h00

LIDGELD:

KIDS MIX dubbelmini/minitrampoline + airtrack C DO: 190 euro - VOLZET

KIDS MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C ZA: 190 euro - VOLZET

KIDS MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C DOZA: 265 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

  • KIDS TALENTEN MIX trampoline + dubbelminitrampoline AB competitie op aanvraag of na selectie

Merk je dat je kind gepassioneerd is door trampolinespringen en altijd maar meer, beter en hoger wilt springen? Dan is deze groep misschien iets voor jouw zoon of dochter. Het aantal trainingsuren worden in deze groep omhoog gebracht om kinderen de kans te geven meer complexe oefeningen aan te leren en ze voor te bereiden op nationale wedstrijden. Het ontwikkelen van kracht, vormspanning, leningheid en snelheid zijn belangrijk. Maar motivatie en inzet zijn nog belangrijkere aspecten waarmee rekening dient gehouden te worden. Deze gymnasten trainen 3 keer per week en nemen deel aan wedstrijden van de BOT (Belgium Open Trampoline). Eventueel ook aan enkele wedstijden van de Gymnastiek Federatie.

UURROOSTER:

WO + VR + ZA (uren afhankelijk van planning competitiegroepen) - Info wordt bezorgd door hoofdtrainster, Petra Tumkiewicz

LIDGELD:

345 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82

JONGEREN MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack 
vanaf 10 jaar (°jaar 2011 en ouder)

  • JONGEREN trampoline B op aanvraag of na selectie

Onze trampolinegroepen zijn fors gegroeid waardoor we de mogelijkheid hebben om binnen leeftijdsgroepen met verschillende niveau’s te werken. De groep jongeren trampoline B spitst zich toe op maxi- en dubbelminitrampoline met als doel nieuwe skills aan te leren. Waar in de groep jongeren trampoline C meer op de basisvaardigheden wordt gewerkt, maken we in deze groep een stap naar meer complexe bewegingen en combinaties van oefeningen en nieuwe sprongen. Deze gymnasten trainen 2 keer per week, op dinsdag en zaterdag. Vanuit basisturnen, kids mix C, kids talenten AB en jongeren mix C kan doorgeschoven worden naar deze groep. Ook competitiegymnasten die een stapje terug willen zetten maken deel uit van deze groep. Deze gymnasten hebben vaak al heel wat trampoline gesprongen.Dankzij onze goede accommodatie, de inzet van de trainers en het bestuur en de aangename sportieve sfeer krijgen de gymnasten alle kansen om zich te ontplooien naar eigen individuele mogelijkheden. Deze gymnasten trainen 2x per week en nemen deel aan wedstrijden van de BOT (Belgium Open Trampoline) en eventueel ook aan enkele wedstrijden van de Gymnastiek Federatie.

UURROOSTER:

Dinsdag 18h00 - 20h30

Zaterdag 12h00 - 14h00

LIDGELD:

300 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of  0474 73 04 38

  • JONGEREN MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C

Deze groep volgt op de recreatiegroepen basisturnen en kids mix C. Gymnasten die willen overschakelen vanuit een andere gymnastiekdiscipline zijn ook welkom in deze groep.  De gymnasten in deze groep hebben vaak al wat turnuurtjes doorzwommen maar uiteraard zijn ook gemotiveerde nieuwkomers welkom. Tijdens de training wordt er verder geoefend op meer specifieke sprongen en combinaties van oefeningen op de verschillende springtoestellen nl. trampoline, dubbelmini/minitrampoline, de hoge en lage airtrack.  Zij trainen 1, 2 of 3x per week.

UURROOSTER:

Keuze uit:

Woensdag 18h30 - 20h30 en/of  Zaterdag 11h00 - 12h30 (zaterdag VOLZET) = gevorderden - minimum 2 jaar ervaring

Vrijdag 18h30 - 20h30 en/of Zaterdag 9h30-11h00 = alle niveau's

LIDGELD:

1x = JONGEREN MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C WO: 200 euro  - LAATSTE PLAATSEN

1x = JONGEREN MIX trampoline + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C VR : 200 euro

2x = JONGEREN MIX trampoline (niet op DO) + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C WOZA of DOZA of VRZA: 275 euro

2x = JONGEREN MIX trampoline (niet op DO) + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C WODO of WOVR of DOVR: 285 euro

3x = JONGEREN MIX trampoline (niet op DO) + dubbelmini/minitrampoline + airtrack C WODOVR of WOVRZA of DOVRZA of WODOZA: 345 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

  • JONGEREN MIX airtrack + dubbelmini/minitrampoline

Deze groep volgt zowel op de recreatiegroepen basisturnen en kids mix C of kids mix talenten AB. Ook gymnasten die willen overschakelen vanuit een andere gymnastiekdiscipline maken deel uit van deze groep. Deze gymnasten hebben vaak al wat turnuurtjes doorzwommen. De focus van deze training ligt op het aanleren van gymnastische elementen op de airtrack en de airfloor. De dubbelmini/minitrampoline wordt hier gebruikt om de elementen op een krachtiger springoppervlak aan te leren en ze nadien op airtrack of airfloor te kunnen uitvoeren.  Deze training kan je perfect combineren met het jongeren basisturnen op woensdag of de jongeren mix trampoline + dubbelmini/minitrampoline C op woensdag, vrijdag en/of zaterdag.  Zij trainen 1, 2 of 3x per week.

UURROOSTER:

Keuze uit: Donderdag 18h30-20h30 / Zaterdag 12h30 - 13h00

LIDGELD:

1x = JONGEREN MIX airtrack + dubbelmini/minitrampoline C DO: 200 euro  - LAATSTE PLAATSEN

1x = JONGEREN MIX airtrack + dubbelmini/minitrampoline C ZA: 190 euro  - LAATSTE PLAATSEN

2x = JONGEREN MIX airtrack +  dubbelmini/minitrampoline C DOZA: 275 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

  • JONGEREN trampoline A competitie op aanvraag of na selectie

Centraal staat het motorisch leerproces. Onze trainingsdoelen zijn het ontwikkelen van motorische, coördinatieve eigenschappen (lichaam, ruimte en tijd) en conditionele factoren (kracht, lenigheid, snelheid en uithouding). Daarnaast zijn de cognitieve leerdoelen belangrijk (achtergrondkennis, basisbewegingen kennen en kunnen, inzichten). Dit alles is niet mogelijk zonder dat we rekening houden met de affectieve doelen; zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, wilskracht, inzet, motivatie (ondersteuning door ouders) zijn nodig om verder te groeien en te blijven volhouden wanneer het eens wat moeilijker gaat. Andersom kan ook gezegd worden dat dankzij de grote motivatie die we van de kinderen vragen en krijgen, de competitie hen zal sterken. Ze leren planmatiger te werk gaan (studies combineren met trainingen, volhouden, plannen,… ) wat hun ook in de toekomst van pas zal komen. Deze gymnasten trainen 4x per week en nemen deel aan wedstrijden van de BOT (Belgian Open Trampoline) en Gymnastiek Federatie.

UURROOSTER

Afhankelijk van planning competitiegroepen - Info wordt bezorgd door hoofdtrainster, Petra Tumkiewicz

LIDGELD: 

460 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82