LOCATIE SPORTHAL

Sporthal De Borre

Speelpleinstraat 10

3360 Bierbeek

T +32 16 46 14 00

F +32 16 46 20 27

info@deborre.be

CONTACT

Een vraag?

Neem contact op via e-mail naar lien@turnaroundbierbeek.be

Turn Around Bierbeek vzw
Ondernemingsnummer: 869.715.460
E-mail: info@turnaroundbierbeek.be
rekeningnummer: BE56 3631 3972 3688

© 2018 Turn Around Bierbeek vzw
Alle rechten voorbehouden.

Trampoline

Opgelet! De indeling Mini's en Kids is verschillend voor basisturnen en trampoline

  • TRAMPOLINE MINI'S C

Naast onze groep basisturnen Mini’s, is er ook de groep die toespitst op trampoline. Het kerngedeelte omvat een combinatie van oefeningen op algemen turnvaardigheden en oefeningen op de trampolines (maxi-, mini- en dubbele minitrampoline). Om deze oefeningen aan te leren wordt gebruikt gemaakt van extra materiaal; air-track, plinten, mattenberg, valput, pegasus, ..

UURROOSTER:

Donderdag 17h00 - 18h30

LIDGELD:

190 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

Trampoline Mini's 

7 jaar (°jaar 2012)

  • TRAMPOLINE MINI'S A7j competitie op aanvraag of na selectie

Vanuit de groep kleuters, basisturnen en trampoline Mini’s C, is er de mogelijkheid om door te stromen naar de trampoline Mini’s A. Voor sommige kinderen  mag de opbouw van nieuwe bewegingsvaardigheden vlotter en sneller verlopen. Sommige kinderen zijn op psychomotorisch vlak nu eenmaal sneller weg met nieuwe en moeilijkere oefeningen.

UURROOSTER:

Maandag 16h30 - 18h45

Zaterdag 12h45 - 15h00

LIDGELD:

295 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82

Trampoline Kids

8-9 jaar (°jaar 2010 en 2011)

  • TRAMPOLINE KIDS C

Indien de gymnasten uit de basisgroepen meer willen turnen en meer specifieke oefeningen willen leren op de trampoline en air-trackt is er de mogelijkheid om te komen trampolinespringen op donderdag of zaterdag. In de groep trampoline kids C wordt er verder gewerkt op de basisvaardigheden. Eenvoudige motorische basisbewegingen liggen aan de basis van meer complexe en variabele bewegingen. Rekening houdend met ieders mogelijkheden worden er nieuwe bewegingen en technieken aangeboden op de trampoline, onder deskundige begeleiding van de trainers.

UURROOSTER:

Donderdag 17h00 - 18h30 en/of  Zaterdag 9h30 - 11h30

LIDGELD:

Trampoline KIDS C DO: 190 euro - VOLZET

Trampoline KIDS C ZA: 200 euro

Trampoline KIDS C DOZA: 275 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

  • TRAMPOLINE KIDS B8-9j op aanvraag of na selectie

Onze trampolinegroepen zijn fors gegroeid waardoor we de mogelijkheid hebben om binnen leeftijdsgroepen met verschillende niveau’s te werken. De groep trampoline KIDS B spitst zich, zoals trampoline KIDS C, toe op maxi- en dubbele mini trampoline met als doel nieuwe skills aan te leren. Waar in de groep trampoline KIDS C meer de basisvaardigheden wordt gewerkt. Maken we in deze groep een stap naar meer complexe bewegingen en combinaties van oefeningen. Deze gymnasten trainen 2 keer per week, op donderdag en zaterdag.

UURROOSTER:

Dinsdag 18h00 - 20h30

Zaterdag 11h30 - 13h30

LIDGELD:

295 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82

  • TRAMPOLINE KIDS A8-9j competitie op aanvraag of na selectie

Merk je dat je kind gepassioneerd is door trampoline springen en altijd maar meer, beter en hoger wilt springen? Dan is deze groep misschien iets voor jouw zoon of dochter. Het aantal trainingsuren worden in deze groep omhoog gebracht om kinderen de kans te geven meer complexe oefeningen aan te leren en ze voor te bereiden op nationale wedstrijden. Het ontwikkelen van kracht, vormspanning, leningheid en snelheid zijn belangrijk. Maar motivatie en inzet zijn nog belangrijkere aspecten waarmee rekening dient gehouden te worden. Deze gymnasten trainen 3x per week en nemen deel aan wedstrijden van de BOT (Belgian Open Trampoline). Eventueel ook aan enkele wedstijden van de Gymnastiek Federatie.

UURROOSTER:

Maandag 16h30 - 18h45

Woensdag 15h30 - 17h45

Zaterdag 12h45 -15h00

LIDGELD:

370 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82

  • TRAMPOLINE JONGEREN B10+j op aanvraag of na selectie

Deze groep is voor kinderen toegankelijk; het is een logische stap na de trampoline KIDS B wanneer je zoon of dochter wat ouder wordt. Ook vanuit Basisturnen KIDS en JONGEREN of vanuit trampoline JONGEREN C kan doorgeschoven worden naar deze groep. Zoals de trampoline KIDS B wordt hier (verder) gewerkt op combinaties van oefeningen en nieuwe sprongen. Dankzij onze goede accommodatie, de inzet van de trainers en het bestuur en de aangename sportieve sfeer krijgen de gymnasten alle kansen om zich te ontplooien naar eigen individuele mogelijkheden. Deze gymnasten trainen 3x per week en nemen deel aan wedstrijden van de BOT (Belgian Open Trampoline) en eventueel ook aan enkele wedstrijden van de Gymnastiek Federatie.

UURROOSTER:

Dinsdag 18h00 - 20h30

Zaterdag 11h30 - 13h30

LIDGELD:

295 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82

  • TRAMPOLINE JONGEREN C

Deze groep volgt zowel op de recreatiegroepen basisturnen, mini’s en kids trampoline. Ook competitiegymnasten die een stapje terug willen zetten of gymnasten die willen overschakelen vanuit een andere gymnastiekdiscipline maken deel uit van deze groep. Deze gymnasten hebben vaak al wat turnuurtjes doorzwommen maar uiteraard zijn ook gemotiveerde nieuwkomers welkomen. Zij trainen 1 of 2x per week.

UURROOSTER:

Donderdag 18h30 - 20h30 en/of Zaterdag 9h30 - 11h30

LIDGELD:

Trampoline JONGEREN C DO: 200 euro - VOLZET

Trampoline JONGEREN C ZA: 200 euro - VOLZET

Trampoline JONGEREN C DOZA: 285 euro - VOLZET

Interesse? Neem contact met hoofdtrainer recrea trampoline, Kevin Vandamme via kevin@turnaroundbierbeek.be of 0474 73 04 38

Trampoline Jongeren

vanaf 10 jaar (°jaar 2009 en ouder)

  • TRAMPOLINE JONGEREN A competitie op aanvraag of na selectie

Centraal staat het motorisch leerproces. Onze trainingsdoelen zijn het ontwikkelen van motorische, coördinatieve eigenschappen (lichaam, ruimte en tijd) en conditionele factoren (kracht, lenigheid, snelheid en uithouding). Daarnaast zijn de cognitieve leerdoelen belangrijk (achtergrondkennis, basisbewegingen kennen en kunnen, inzichten). Dit alles is niet mogelijk zonder dat we rekening houden met de affectieve doelen; zelfbeheersing, doorzettingsvermogen, wilskracht, inzet, motivatie (ondersteuning door ouders) zijn nodig om verder te groeien en te blijven volhouden wanneer het eens wat moeilijker gaat. Andersom kan ook gezegd worden dat dankzij de grote motivatie die we van de kinderen vragen en krijgen, de competitie hen zal sterken. Ze leren planmatiger te werk gaan (studies combineren met trainingen, volhouden, plannen,… ) wat hun ook in de toekomst van pas zal komen. Deze gymnasten trainen 4x per week en nemen deel aan wedstrijden van de BOT (Belgian Open Trampoline) en Gymnastiek Federatie.

 

UURROOSTER A10-11j

Maandag 16h30 - 18h45

Woensdag 15h30 - 17h45

Vrijdag 16h30 - 19h00

Zaterdag 12h45 - 15h00

LIDGELD: 

460 euro

 

UURROOSTER A12j

Maandag 16h30 - 18h45

Woensdag 16h45 - 19h00

Vrijdag 16h30 - 19h00

Zaterdag 14h15 - 16h30

LIDGELD: 

460 euro

UURROOSTER A13+j:

Maandag 18h15 - 20h45

Woensdag 17h45 - 20h30

Vrijdag 18h15 - 21h00

Zaterdag 15h45 - 18h00

LIDGELD:

460 euro

Interesse? Neem contact met hoofdtrainster competitie, Petra Tumkiewicz via petra@turnaroundbierbeek.be of  0477 60 58 82